Marcopol / strona główna

Контакт

Karta oceny satysfakcji Klienta

Szanowni Państwo,

W celu ciągłego podnoszenia Państwa satysfakcji z współpracy z firmą MARCOPOL, prosimy o ocenę współpracy z nami oraz wpisanie problemów (obszarów), które według Pani/Pana wymagają poprawy.

Nazwa firmy
Imię i nazwisko klienta


Proszę ocenić poniższe elementy współpracy z firmą MARCOPOL.
Kryteria oceny firmy MARCOPOL:
6 –Wzór na rynku, 5- Bardzo dobra, 4- Dobra, 3 – Wystarczająca, 2- Akceptowalna, 1 - Nieakceptowana

Jakość wyrobów Marcopolu na tle konkurencji
Pomoc techniczna w trakcie realizacji zamówienia
Pomoc handlowa w trakcie realizacji zamówienia
Terminowość i czas realizacji zamówienia
Wielkość potwierdzanych zamówień
Jakość opakowań (trwałość, estetykę, rozmiary)
Jakość dokumentów otrzymanych (kompletność, czytelność)
Proszę o wskazanie obszarów, w których Pan (i) widzi możliwość doskonalenia funkcjonowania firmy MARCOPOL.